top1
top2
top3

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Już za chwileczkę........

Już za momencik......

Całkiem NIedługo......

Powstanie tu strona Bajek NA Telefon

Firma Nasza w 2011 roku dostała dofinansowanie w ramach działań 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej

Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013